Ensiapu yrityksessä

Posted by Roger on January 21, 2020
Vinkit

Ensiavulla voit pelastaa jonkun hengen! Myös työterveyshuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö määrää, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työpaikan valmiuden ensiavun antamiseen olevan kunnossa. Työterveyshuollon laatimassa työpaikkaselvityksessä määritellään, minkälaiset ensiaputarvikkeet yrityksessä tulee vähintään olla. Selvityksestä on apua, mutta se määrittää siis ainoastaan vähimmäistason.

Kannattaa miettiä myös lisähankintoja. Ensiapukaapin ja välinevalikoiman sisältöön vaikuttaa olennaisesti se, minkälaista työtä yrityksessä tehdään. Työnantajalla on lisäksi velvollisuus nimetä työpaikalla ensiavun antamisesta vastaavat henkilöt ja järjestää heille riittävä ensiapukoulutus sekä täydennyskoulutus tarpeen mukaan. Tavanomaisen ensiapukurssin kustannukset korvataan yritykselle, kuten muutkin työterveyshuollon kulut, jos kouluttajana on tehtävään ammattipätevyyden saanut henkilö. Ensiapukursseja järjestävät muun muassa SPR sekä ensiaputarvikkeita myyvät yritykset.

Ensiaputarvikkeet työpaikalla

Työpaikan ensiaputarvikkeiden valinnan lähtökohtana ovat siis aina työympäristön tarpeet. Ensiaputarvikkeet on pidettävä kunnossa ja valikoimaa on uudistettava tarvittaessa. Ensiavun menetelmät ja välineet kehittyvät koko ajan paremmiksi, eivätkä tarvikkeet ole välttämättä kalliitakaan. Esimerkiksi jo alle 100 eurolla saa ensiapulaukun, joka sisältää muun muassa sidontatarvikkeita, kylmäpakkauksen, silmäsprayta, palovammoihin tarkoitettua sprayta ja elvytyssuojia. Ensiapukaapin ja välineiden hankintaan vaikuttaa myös ensiavusta vastaavien työntekijöiden saama koulutus. Jos ammattitaitoa on, voi ensiapuvälineisiin kuulua myös vaikkapa lääkeliuoksia ja haavojen ompelupakkauksia. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja ensiaputarvikkeista. On tärkeä huomioida myös paikka, johon ensiaputarpeisto sijoitetaan. Tarvikkeiden ja välineiden tulee aina olla helposti saatavissa, ei lukkojen takana, ja jokaisen ensiaputarvikkeen tulee olla omalla paikallaan.

Defibrillaattorit ja evakuointiin tarvittavat välineet

Tavanomaisen ensiapuvälineistön lisäksi voit hankkia yritykseesi välineitä tehokkaamman ja vaativamman ensiavun antamiseen. Defibrillaattorilla autetaan henkilöä selviytymään sydänpysähdyksestä. Näitä laitteita näkeekin usein julkisissa paikoissa ja työpaikoilla. Edullisimmat mallit maksavat noin 750 euroa ja kalleimmat noin 1 370 euroa. Defibrillaattorit eli sydäniskurit on varustettu ohjeistolla, jonka ansiosta niitä voivat käyttää myös henkilöt, jolla ei ole perehdytystä kyseisen laitteen käyttöön. Suositeltavaa kuitenkin on, että ensiavusta vastaavat ja muut yrityksen työntekijät harjoittelisivat laitteen käyttöä, jotta se sujuisi varmasti oikein tositilanteessa. Evakuointilanteisiin on puolestaan suunniteltu pelastustuoli, jolla voidaan kuljettaa syystä tai toisesta liikuntakyvytöntä henkilöä. Pelastustuolien hinta on noin 350 eurosta ylöspäin. Voit tehdä laitteiden huollosta ja ylläpidosta sopimuksen jonkun alan yrityksen kanssa.