Vinkit

Varusta yrityksesi ensiaputarvikkeilla

Posted by June Douglas on March 14, 2022
Vinkit / Comments Off on Varusta yrityksesi ensiaputarvikkeilla

Ensiavun antaminen on kansalaistaito ja -velvollisuus. Pienen haaverin tai isomman onnettomuuden sattuessa ensiapuvälineiden tulee olla helposti saatavilla, asianmukaiset ja ajan tasalla. Parhaimmillaan ensiavulla voi pelastaa ihmishengen. Myös lainsäädäntö ohjaa ja velvoittaa yrityksiä ja järjestöjä asianmukaisten ensiaputarvikkeiden hankintaan.

Ensiapupakkauksia on eri kokoisia ja hintaisia. Luonnollisesti isommissa on laajempi varustus ja ne ovat myös arvokkaampia. Tavallisesti ensiapupakkaus sisältää esimerkiksi sidetarvikkeita, viilennysgeeliä palovammoja varten, huuhdetta silmien tai haavojen hoitoon sekä ensiapuohjeita. Näillä välineillä pystytään jo hoitamaan haavoja, silmä- ja palovammoja ja nyrjähdyksiä.Tärkeää olisi sijoittaa ensiapupakkaus näkyville ja helposti saataville. Ei liian korkealle, ei piiloon eikä lukkojen taakse.

Defibrilaattori vie ensiavun antamisen mahdollisuudet seuraavalle tasolle. Defibrilaattoria tarvitaan, kun henkilö menee äkillisesti elottomaksi. Defibrilaattori eli sydäniskuri tarkistaa sydämen rytmin, ja tarvittaessa antaa sähköimpulssin sydämen seudulle, jonka tarkoituksena on korjata sydämen rytmi oikeaksi. Defibrilaattoria osaa käyttää kuka tahansa, joka osaa lukea ja kuunnella ohjeita. Laitteessa on selkeät ohjeet miten aloittaa toimimaan, ja laitteen käynnistyessä se ohjaa eteenpäin.

Tärkeää on muistaa tarvittaessa hätänumeroon, 112 soittaminen. Sieltä annetaan toimintaohjeita ensiavun antamiseen ja tarvittaessa lähetetään paikalle ambulanssi.

Jokainen voi oppia antamaan ensiapua. Suomen Punainen Risti järjestää ensiapukursseja, joihin voi osallistua kuka tahansa. Lisätietoja löydät esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin sivuilta, löydät rankalauta verkossa. Tiedätkö sinä mitä tehdä, jos läheisesi menee yhtäkkiä elottomaksi?

Ensiavun osaamisen hyödyt

Posted by June Douglas on March 14, 2022
Vinkit / Comments Off on Ensiavun osaamisen hyödyt

Osallistuminen pätevän lääkärin, terveydenhuollon ammattilaisen tai ensihoitajan järjestämälle ensiapukurssille antaa sinulle hengenpelastustaitoja ja antaa sinulle itseluottamusta hätätilanteiden varalta. Oppimasi taidot antavat sinulle tiedon, jota tarvitset pelastaaksesi ihmishenkiä ja parantamaan lopputuloksia onnettomuuden jälkeen. Käytännön kurssit tarjoavat mahdollisuuden harjoitella käytännön taitoja, kuten elvytys, joka voi auttaa tukehtuvien aikuisten, vauvojen ja lasten pelastamisessa.

Työpaikoilla ensiavun osaaminen on elintärkeää

On olemassa muutamia muita käytännön syitä, miksi sinun kannattaa harkita henkilöstön tavanomaista ensiapukoulutusta. Ensiapukoulutus voi auttaa osallistujia saavuttamaan korkeamman turvallisuustason ja siten estämään onnettomuuksien pahimmat skenaariot. Se on yksi ensiavun itsestään selviä etuja, koska sen osaamisen on osoitettu suojaavan ihmisiä kuolemalta. Ensinnäkin perusteellinen elvytyskoulutus valmistaa sinut tilanteisiin, joissa sinun on ryhdyttävä nopeasti asiaan ja autettava pelastamaan ihmishenkiä.

Harjoittelun aikana annetut yksityiskohtaiset tiedot helpottavat työpaikalla tai missä tahansa hätätilanteessa ensiavun antamista. Ensiapuopetuksen oppiminen voi pelastaa läheisten, työtovereiden ja jopa tuntemattomien ihmisten hengen. Yksi asia on varma: mitä enemmän ihmisiä valmistautuu hätätilanteisiin, sitä turvallisempi maailma on. Tässä joitain etuja ensiaputaitojen oppimisesta.

Ensiaputaidot hyödyttävät jokaista

Ensiapukoulutus kattaa laajan valikoiman tilanteita, joita useimmat ihmiset eivät pysty muuten käsittelemään. Ensiapukursseilla opetetaan käsittelemään ongelmia ja löytämään nopeita lääketieteellisiä ratkaisuja, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden välttää lisävammoja tai jopa kuolemia. Yksinkertaisesti sanottuna ensiapukoulutus on tärkeää, koska se voi auttaa muita.

Ensiapu yrityksessä

Posted by June Douglas on January 21, 2020
Vinkit / Comments Off on Ensiapu yrityksessä

Ensiavulla voit pelastaa jonkun hengen! Myös työterveyshuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö määrää, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työpaikan valmiuden ensiavun antamiseen olevan kunnossa. Työterveyshuollon laatimassa työpaikkaselvityksessä määritellään, minkälaiset ensiaputarvikkeet yrityksessä tulee vähintään olla. Selvityksestä on apua, mutta se määrittää siis ainoastaan vähimmäistason.Kannattaa miettiä myös lisähankintoja. Ensiapukaapin ja välinevalikoiman sisältöön vaikuttaa olennaisesti se, minkälaista työtä yrityksessä tehdään. Työnantajalla on lisäksi velvollisuus nimetä työpaikalla ensiavun antamisesta vastaavat henkilöt ja järjestää heille riittävä ensiapukoulutus sekä täydennyskoulutus tarpeen mukaan. Tavanomaisen ensiapukurssin kustannukset korvataan yritykselle, kuten muutkin työterveyshuollon kulut, jos kouluttajana on tehtävään ammattipätevyyden saanut henkilö. Ensiapukursseja järjestävät muun muassa SPR sekä ensiaputarvikkeita myyvät yritykset.

Ensiaputarvikkeet työpaikalla

Työpaikan ensiaputarvikkeiden valinnan lähtökohtana ovat siis aina työympäristön tarpeet. Ensiaputarvikkeet on pidettävä kunnossa ja valikoimaa on uudistettava tarvittaessa. Ensiavun menetelmät ja välineet kehittyvät koko ajan paremmiksi, eivätkä tarvikkeet ole välttämättä kalliitakaan. Esimerkiksi jo alle 100 eurolla saa ensiapulaukun, joka sisältää muun muassa sidontatarvikkeita, kylmäpakkauksen, silmäsprayta, palovammoihin tarkoitettua sprayta ja elvytyssuojia. Ensiapukaapin ja välineiden hankintaan vaikuttaa myös ensiavusta vastaavien työntekijöiden saama koulutus. Jos ammattitaitoa on, voi ensiapuvälineisiin kuulua myös vaikkapa lääkeliuoksia ja haavojen ompelupakkauksia. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja ensiaputarvikkeista. On tärkeä huomioida myös paikka, johon ensiaputarpeisto sijoitetaan. Tarvikkeiden ja välineiden tulee aina olla helposti saatavissa, ei lukkojen takana, ja jokaisen ensiaputarvikkeen tulee olla omalla paikallaan.

Defibrillaattorit ja evakuointiin tarvittavat välineet

Tavanomaisen ensiapuvälineistön lisäksi voit hankkia yritykseesi välineitä tehokkaamman ja vaativamman ensiavun antamiseen. Defibrillaattorilla autetaan henkilöä selviytymään sydänpysähdyksestä. Näitä laitteita näkeekin usein julkisissa paikoissa ja työpaikoilla. Edullisimmat mallit maksavat noin 750 euroa ja kalleimmat noin 1 370 euroa. Defibrillaattorit eli sydäniskurit on varustettu ohjeistolla, jonka ansiosta niitä voivat käyttää myös henkilöt, jolla ei ole perehdytystä kyseisen laitteen käyttöön. Suositeltavaa kuitenkin on, että ensiavusta vastaavat ja muut yrityksen työntekijät harjoittelisivat laitteen käyttöä, jotta se sujuisi varmasti oikein tositilanteessa. Evakuointilanteisiin on puolestaan suunniteltu pelastustuoli, jolla voidaan kuljettaa syystä tai toisesta liikuntakyvytöntä henkilöä. Pelastustuolien hinta on noin 350 eurosta ylöspäin. Voit tehdä laitteiden huollosta ja ylläpidosta sopimuksen jonkun alan yrityksen kanssa.

Defibrillaattori pelastaa henkiä

Defibrillointi eli sähköiskun antaminen sydänpotilaalle on tärkeä ensiaputaito. Niinpä yhä useammalta työpaikalta löytyy nykyään defibrillaattori, jonka käyttöä on kuitenkin syytä harjoitella jo ennen tositilannetta. Harjoitusdefibrillaattori mahdollistaa defibrillaattorin käytön harjoittelun opetustilanteissa tai tositilanteita mukailevissa simulaatioissa. Laitteesta löytyvät kaikki samat keskeiset perustoiminnot kuin oikeastakin defibrillaattorista, ja osa malleista antaa myös selkeää ääniopastusta käyttöä varten aivan kuin suurin osa aidoista defibrillaattoreistakin. Harjoitusdefibrillaattorin avulla työntekijät pääsevät esimerkiksi kokeilemaan käytännössä, miten laitteen elektrodit asetellaan potilaan keholle.Harjoittelua ei tarvitse myöskään jännittää: toisin kuin oikea defibrillaattori harjoitusdefibrillaattori ei anna sähköiskua, joten harjoittelu sen avulla on täysin vaaratonta myös elävän henkilön kanssa. Laite soveltuu erinomaisesti opetuskäyttöön, terveydenhuoltohenkilökunnan osaamisen ylläpitoon tai jatkokoulutukseen sekä erilaisiin katastrofiharjoituksiin ja simulaatioihin. Harjoittelun myötä käyttäjä saa lisää itsevarmuutta ja uskallusta, mikä näkyy tosipaikan tullen rauhallisena, harkittuna toimintana. Toiminta nopeutuu ja tehostuu, kun liikeradat ja toimintamallit ovat harjoituksista tuttuja. Tehokkuus ja ammattimaisuus vaikuttavat rauhoittavasti myös muihin mahdollisiin paikallaolijoihin, kuten sydänpysähdyksen saaneen henkilön asiakkaisiin tai muihin silminnäkijöihin.

Liika istuminen altistaa useille sairauksille

Posted by June Douglas on September 14, 2016
Vinkit / Comments Off on Liika istuminen altistaa useille sairauksille

Ei ole salaisuus, että suomalaiset istuvat liikaa. Ongelma ei rajaudu pelkästään maamme rajojen sisäpuolelle, vaan voidaan puhua globaalista ongelmasta. Maailmanlaajuinen ongelma on tiedostettu viime vuosina erittäin vakavaksi, vaikka kaikkia istumisesta aiheutuvia ongelmia ei vielä edes tiedetä.office-girl

Istumisen vaarat suurempia, kuin on kuviteltu

Suomalaiset aikuiset viettävät kolme neljäsosaa hereillä oloajastaan istuen tai maaten kertoo UKK-instituutin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Tämä on tappava määrä, sillä liiallinen istuminen lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä jopa 5,9 prosenttia. Lukumäärää voidaan hyvin verrata tupakoinnin tai ylipainon aiheuttamin haittoihin.Istumisesta aiheutuvat vaarat aiheutuvat pääasiassa paikallaan olosta. Kun ihminen ei liiku, lihastyö ja energiakulutus vähenevät. Tämä puolestaan johtaa riskiin sairastua diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Lisäksi paikallaan oleminen lisää todennäköisyyttä ylipainoon ja tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Riskejä ei pienennä edes vapaa-ajalla runsaasti harrastettava liikunta, sillä yli seitsemän tuntia päivässä istuvien lihakset auttamatta heikentyvät, lihaskivut lisääntyvät, luusto haurastuu, jalat turpoavat ja alaselkä kuormittuu liikaa.

Monet keinot auttavat

On tutkittu, että istumatyöläisten tulisi seistä vähintään kaksi tuntia työpäivästään. Tämä tarkoittaa sitä, että ylös olisi noustava esimerkiksi kerran tunnissa, vartiksi kerrallaan. Arjessa istumista ja paikallaan oloa voi välttää usealla tavalla:

  • voi suosia portaita hissien sijaan,voi kulkea työmatkat kävellen sen sijaan, että hyppäisi bussiin taivoi syödä aamiaisen seisten istumisen sijaan.

Töissä voi myös jättää tarvittavat kansiot tai asiakirjat kauempana olevaan kaappiin oman työpöydän sijaan, sillä näin asiakirjoja tarvittaessa on pakko nousta ylös hakemaan niitä. Kaikenlainen venyttely, lihasten verryttely ja liikkeelle lähtö auttaa vähentämään istumisesta aiheutuvia riskejä.Nykyään tarjolla on monenlaisia välineitä, joilla on helppo mitata omaa liikkuvuuttaan. Askelmittarit ovat käteviä, sillä ne kertovat karun totuuden siitä, kuinka vähän päivän aikana on tullut liikuttua. Useat yritykset järjestävätkin monesti kilpailuja työntekijöiden kesken siitä, kuka on liikkunut eniten. Tällainen toiminta motivoi työntekijöitä liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän.Istumisen vähentäminen saattaa tuntua aluksi hankalalta, mutta se helpottuu ajan myötä, kun siihen tottuu. Lopulta sitä ei edes huomaa, kuinka vähän on tullut istuttua, kun ottaa arjessa tavaksi seistä enemmän. Kun seisoo enemmän töissä ja ottaa saman asian huomioon kotona, voi merkittävästi lisätä riskiä sairastua useisiin ennenaikaisen kuoleman riskiä kasvattaviin sairauksiin.

Insipiroidu puistoista

Posted by June Douglas on July 21, 2016
Vinkit / Comments Off on Insipiroidu puistoista

Puistot ovat monen kaupungin keuhkot. Niille, joilla ei ole omaa pihaa, puistot tarjoavat paikan ihastella kukkaloistoa ja nauttia viheralueista. Kaupunkien puistoalueista vastaavat kaupungin puutarhurit, jotka ovat ammattilaisia eri kasvien suunnittelun ja puutarhanhoidon alalla.Pihan omistajat voivat hakea puistosta vinkkejä myös omalle tontilleen, kun katselee kokonaisuutta ja yksityiskohtia tarkkaan tulee huomanneeksi monia hyviä ratkaisuja. Puisto poikkeaa alueena pihasta mutta erinäisten asetelmien ja kasvien sekä puiden hoidosta voi ottaa mallia myös omalle pihamaalle.

Kukkien loistoa Kotkasta

Suomessa on lukuisia kauniita puistoja, joissa kannattaa kierrellä. Kotkan kaupungissa puistoihin on panostettu erityisen paljon ja ne suorastaan kutsuvat rentoutumaan. Kotkan Sapokan vesipuisto on vaikuttava elämys ja sieltä saa hyviä vinkkejä oman pihan vesielementtien suunnitteluun. Sapokassa pääosassa ovat monipuoliset kasvit, kivet, valaistus ja vesi. Monet kasvit on selkeästi merkitty nimikyltein, mikä helpottaa puutarhaa suunnittelevaa. Sapokassa kukkivat sipulikukat, alppiruusut ja atsaleat. Esillä on myös veistotaidetta, pienet koriste-esineet omalla pihalla antavat paikalle sielun.Hieman erikoisempaa puistotunnelmaa voi hakea Parikkalan patsaspuistosta jossa on nähtävillä Veijo Rönkkösen elämäntyö monenlaisina patsaina. Erilaiset näyttävät patsaat luonnossa ovat hyvä idea monelle pihalle kun ympärille luodaan värikäs ja luontoa kunnioittava tunnelma.

Hyvin ajateltu on puoliksi tehty

Oman unelmapuutarhan luominen lähtee perusasioista kuten aidan materiaalista, lumenluonti paikan valinnasta talveksi, mahdollisesta kompostipaikasta, pihansuun portin mallista ja mahdollisista isommista elementeistä kuten suihkulähteestä. Puista tai pensaista tehty aita antaa pihalle kauniin säväyksen, se on elävä ja siihen on helppo sommitella muu istutus. Itse aita on jo itsessään merkittävä osa pihan ulkonäköä.Puiden ja kasvien hoitoon voi hakea ideoita esimerkiksi Helsingin tähtitorninmäeltä, jossa on otettu huomioon ympäristö ja tehty istutukset sitä kunnioittaen. Erilaiset kivet ja vanhat kuivuneet puunrungot on tuotu kauniisti esille tukien niitä sopivilla kukilla. Puut kannattaa puistojen tavoin suojata tuholaisilta ja niiden leikkaaminen ja hoito tulee hoitaa ajallaan. Tähtitorninmäeltä saa hyviä ideoita luonnonmukaisen pihan suunnitteluun, perennapenkit voivat olla luonnollisen rönsyilevän näköisiä mutta kasvien valinta on tarkkaa puuhaa. Kukkien kukintakausi, niiden pituudet ja värit sointuvat kaikki kauniisti yhteen.

Temppeliaukion kirkko

Posted by June Douglas on May 23, 2015
Vinkit / Comments Off on Temppeliaukion kirkko

Töölössä sijaitsee yksi Helsingin tunnetuimmista kirkoista; Temppeliaukion kirkko. Se on Helsingin evankelisluterilaisen seurakunnan kirkko Etu-Töölössä. Kirkon suunnittelusta järjestettiin eri vuosina kolme eri arkkitehtikilpailua. Lopulta vuosina 1960-1961 järjestetyssä kilpailussa voittajiksi julistettiin veljekset Timo ja Tuomo Suomalainen. Heidän ehdotuksensa mukaan kirkko tulisi tehdä kallioon.Temppeliaukion kirkon rakennukset alkoivat vuonna 1968. Kalliotemppeli valmistui vuotta myöhemmin nimellä Taivallahden kirkko, mutta vuonna 1971 nimi muutettiin virallisesti Temppeliaukion kirkoksi.Kirkko on louhittu kallioon ja sinne astutaan katutasosta portaita tarvitsematta. Kirkkosali on soikeahko ja valoisa, sillä päivänvalo pääsee sisään kirkon kattoikkuna-alueelta. Sisustuksen värit ovat graniitin värejä; punainen, sinipunainen ja harmaa. Kirkkosalista löytyy taiteilija Kauko Moision suunnittelema krusifiksi, kastemalja ja kyntteliköt. Saliin mahtuu yhteensä 940 henkeä. Kirkon hyvin toimivan akustiikan ansiosta kirkossa pidetään usein myös konsertteja.Merkittävä turistinähtävyysKävijämääränsä perusteella Temppeliaukion kirkkoa pidetään Helsingin Tuomiokirkon ohella Suomen suosituimpana arkkitehtuurinähtävyytenä. Joka vuosi kirkossa vierailee noin puoli miljoonaa henkeä ympäri maailmaa. Vuonna 2004 Temppeliaukion kirkko julistettiin suojelluksi rakennukseksi.Vuonna 2010 ja 2011 Temppeliaukion kirkko oli hetkellisesti suljettu peruskorjauksien vuoksi. Kirkossa uusittiin ilmastointi, äänentoistojärjestelmä sekä lämmitysjärjestelmä. Verhoiluksi tuli entisen sinisen sijaan fuksianpunainen kangas ja lisäksi penkkien puuosat hoidettiin parempaan kuntoon. Kirkkoherran huoneesta muutettiin morsiushuone, sillä kirkko on vihkikirkkona hyvin suosittu.

Casino Helsinki

Posted by June Douglas on May 22, 2015
Vinkit / Comments Off on Casino Helsinki

Casino Helsinki on toiminut kyseisellä nimellä vuodesta 2004 lähtien. Se on Suomen ainoa kasino ja lisäksi maailman ainoa kasino, jonka liikevoitot menevät kokonaan hyväntekeväisyyteen. Casino Helsinki sijaitsee keskustassa Rautatientorin laidalla Fennia-talossa. Kaksi kerroksinen kasino toivottaa pelaajat tervetulleiksi lähes vuoden jokaisena päivänä.Casino Helsingistä löytyy yli 20 pelipöytää, 300 peliautomaattia sekä pokerihuone. Kasinolta löytyvät pelipöydät ovat ruletti, blackjack, Dynamic Poker Pro, Punto Banco ja pokeri. Kolmensadan valikoiman peliautomaatit tarjoavat nostalgisia kiekkokoneita sekä myöskin uudempia videopelejä.Pelaa, syö ja nautiLisäksi Casino Helsingillä käydessä voi kokeilla neljää eri ravintolaa, jotka sijaitsevat kasinon yhteydessä. Pajazzo Trattoria palvelee lounasaikaan italialaistyylistä ruokaa, kun taas katutasosta löytyvä Bar All In tuo pelaajille päivittäisen kapakkatunnelman. Fennia Salonki ja sen Casino Show & Dinner tarjoaa viidettä ja illallisia. Sports Bar nimensä mukaan tarjoaa asiakkailleen urheilua juoman ja ruoan kera.Casino Helsinki tarjoaa vierailijoilleen monipuolisesti viihdettä ja ajanvietettä. Kasinolla tapahtuu jatkuvasti. Toisinaan kasinolla järjestetään pokeriturnauksia ja toisinaan viihdetapahtumina tarjotaan muun muassa musikaaleja. Casino Helsingissä voi myös järjestää omat pikkujoulunsa tai muut vastaavan kaltaiset juhlat. Juhlista tulee monipuoliset, sillä Casino Helsinki tarjoaa niin paljon vaihtoehtoja musikaaleista peliautomaatteihin ja ruoasta pokeripöytiin.Harjoittele ensin netissäJos et jostain syystä kuitenkaan pääse heti lähtemään Casino Helsinkiin, pelihimot on mahdollista tyydyttää myös Betssonissa. Kyseiseltä nettikasinolta löytää varmasti kaikki samat pelit kuin Casino Helsingistäkin – digimuodossa suoraan selaimessasi. Betssonin nettisivuilla voi vaikka aloittaa pelaamisen ja harjoitella paremmaksi pelaajaksi, ennen kuin lähtee Casino Helsinkiin näyttämään taitojaan pokerinpeluussa.Casino Helsinki toimii samalla tavoin kuin maailman muutkin kasinot. Pelaamaan pääsevät luonnollisesti vain täysi-ikäiset eli Suomessa 18-vuotta täyttäneet pelaajat. Kasinolle kuuluu pukeutua siististi. Uutta pukua ei tarvitse käydä ostamassa, mutta siisti vaatetus on vaadittua. Sisäänpääsymaksua ei ole, mutta asiakkaalla on mahdollisuus hankkia kasinon jäsenkortin, jolla saa hyviä tarjouksia ja alennuksia kasino- ja ravintolapalveluista.

Helsingin tuomiokirkko

Posted by June Douglas on May 11, 2015
Vinkit / Comments Off on Helsingin tuomiokirkko

Kruununhaassa, Senaatintorin laidalla seisoo yksi Helsingin komeimmista ja tunnetuimmista rakennuksista; Helsingin Tuomiokirkko. Alun perin nimeltään ollut Nikolainkirkko on Carl Ludvig Engelin suunnittelema kirkko, joka nopeasti katsottuna näyttää valkealta, mutta se on todellisuudessa maalattu kolmella eri vaaleanharmaan värillä. Kirkko on erittäin suosittu nähtävyys. Kirkossa vierailee vuosittain yli 500 000 ihmistä, joista puolet ovat ulkomailta saapuneita turisteja.Vaikuttava näky Helsingin sydämessäHelsingin Tuomiokirkko edustaa uusklassista tyyliä. Se on pohjapiirustukseltaan kreikkalaisen tasavartisen ristin muotoinen. Engel teki kirkosta monia luonnoksia ja haki tyyliksi mahdollisimman pelkistettyä ja sulavaa kirkkoa. Lopulta hyväksytty piirros sisälsi neljä korinttilaisten pylväiden ympäröimää ristisakaraa ja ristisakaroiden välissä olevan kupolin muotoinen tornin. Lisäksi tunnettu kellomestari Juho Könni valmisti kirkkoon kellotaulun ja kellon koneiston. Könnin tekemä kellotaulu on edelleen käytössä Tuomiokirkossa.Rakennusvaiheessa kirkon suunnitelmat muuttuivat. Kirkon tasanteelta torille rakennettiin laskeutuvat monumentaaliportaat. Myöhemmin Engelin kuoltua E. B. Lohrmann jatkoi kirkon ehostamista jälleen muuttaen Engelin alkuperäisiä suunnitelmia. Kirkkoon lisättiin neljä kulmatornia ja katolle lisättiin kaksitoista sinkkipatsasta kuvastamaan apostoleja. Lisäksi rakennettiin kaksi sivurakennusta; kellotapuli sekä kappeli.Helsingin Tuomikirkon sisätilat ovat valkeat ja yksinkertaiset. Kirkkosali on hyvin pelkistetty. Varsinaisia koristeita tuskin on, lukuun ottamatta kolmea patsasta, jotka ovat sijoituttu nurkkasyvennyksiin. Patsaat esittävät uskonpuhdistajia; Martti Lutheria, Philipp Melanchthonia ja Micael Agricolaa. Neljännestä nurkkasyvennyksestä löytyy Engelin suunnittelema kultaisin baldakiinein koristeltu saarnatuoli.Tuomiokirkossa näkyy monen taiteilijan kädenjälkiEngel oli suunnitellut kirkkoon upean alttarirakennelman. Alttarirakennelmaan kuului valtava kullattu risti, kultainen sädekehä, kaksi enkeliä ja ortodoksisen tyylin mukaan koristellut Raamattu-aiheiset maalaukset. Suunnitelmasta toteutettiin kuitenkin vain rukoilevat enkelit, jotka sijoitettiin alttarin molemmin puolin. Alttaritaulu oli alunperin Robert Wilhelm Ekmanin maalaama taulu, mutta myöhemmin se vaihdettiin venäläisen taiteilijan T. K. von Neffin maalaamaan synkkään maalaukseen ja vanha alttaritaulu lahjoitettiin Vanhaankirkkoon.Krypta, eli kirkon alla sijaitseva holvisto, rakennettiin alun perin toimimaan kirkon kellarina, jossa sijaitsi välttämättömät lämmityslaitteet ja halkovarastot kirkkoa varten. Kirkon maalattiainen kellari pysyi tyhjillään yli sata vuotta. Lopulta kellari kuitenkin remontoitiin ja otettiin käyttöön 1970-luvulla. Nykypäivänä entinen kellari on tavallisesti käytössä näyttelytilana.Vuosina 1996-1999 Helsingin Tuomikirkko restauroitiin perusteellisesti. Kirkon alla sijaitsevaa holvistoa kunnostettiin vielä lisää tänä aikana. Kirkkoon hankittiin lisäksi myös uusi alttarilaite sekä uusi alttarimaalaus, jonka maalasi taiteilija Carolus Enckel. Myös Päikki Prihan tekemä kirkkotekstiili lisättiin Tuomikirkkoon.